رضوان احمدی پیام

درباره من

رضوان احمدی پیام
image

مربی گروه آموزشی فرش @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

(1401/3/2)

استنادات

1

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379_1383

کارشناسی

شهید باهنر کرمان

1384_1387

کارشناسی ارشد

شاهد تهران

تجارب

1396_1398

مدیر گروه آموزشی فرش

96-98

مشاور انجمن علمی گروه فرش

مهارت ها

طراحی قالی گردان و هندسی

طراحی گلیم

اولویت های پژوهشی

مطالعات هنر در قالب گردآوری مقاله، طرح پژوهشی

مطالعات فرهنگی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تحلیل ساختار فرش‌های ساسانی متعلق به موزۀ دار الآثار الاسلامیۀ کویت
باغ نظر(2020)
^رضوان احمدی پیام, ^سارا شادرخ*
شناسایی و طبقه بندی نقوش حیوانی موجود در قالی های تیموریان هند
فصلنامه مطالعات شبه قاره(2017)
^رضوان احمدی پیام*, محسن مراثی
بررسی تطبیقی پوشش زنان تصویر شده در شاهنامۀ بایسنقری و شاه طهماسبی
زن در فرهنگ و هنر(2015)
مریم انصاری یکتا, ^رضوان احمدی پیام*
نقدی بر کتاب افسانه جاویدان فرش ایران
فصل‌نامه نقد کتاب هنر(2014)
^رضوان احمدی پیام*
بررسی نقوش پرچم در نگاره های شاهنامه های طهماسبی و بایسنقری
فصلنامه پزوهش هنر(2014)
^رضوان احمدی پیام
منتخبی از آیات قرآن در قالی های سجاده ای عصر صفوی
(2013)
^رضوان احمدی پیام
چگونگی آداب اجتماعی عهد صفوی در برگزاری جشن ها (جلوس پادشاهان، تولد و ازدواج) با رویکرد به شاهنامه شاه طهماسبی
سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی(2019-11-07)
مریم انصاری یکتا, ^رضوان احمدی پیام*
چگونگی تصویرگری روایت ضامن آهو در بقاع متبرکه
مایش ملی نقاشی ها و دیوارنگاره های مذهبی ایران(2016-09-28)
^رضوان احمدی پیام*, ^سارا شادرخ
تصویر قزلباش ها در نگاره‌های عصر صفوی با رویکرد به شاهنامه شاه طهماسبی
اولین کنگره ملی قزلباشان در ایران و آناطولی(2016-07-27)
^رضوان احمدی پیام, ^سارا شادرخ
چگونگی انعکاس مضامین تعلیمی در بوستان سعدی و نگاره های بهزاد
همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی و بزرگداشت سعدی(2016-05-26)
^رضوان احمدی پیام*
بررسی تطبیقی قالی های سجاده ای ایران عهد صفوی با اوشاک ترکیه
نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی با تاکید بر هنرهای رو به فراموشی(2016-05-11)
^رضوان احمدی پیام*, ^سمیه باصری
طرح و نقش قالی های سجاده ای بلوچ خراسان
همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی(2015-11-25)
^رضوان احمدی پیام
اهمیت موزه فرش آستان قدس رضوی در تعالی هنر فرش
نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی(2015-11-19)
^رضوان احمدی پیام
تاثیر پیش درمانی پوشش فلزی در رنگرزی الیاف اکریلیک با رنگهای کاتیونی
The 6th International Color & Coating Congress(2015-11-10)
^سمیه باصری, ^رضوان احمدی پیام
انعکاس ادبیات منظوم فارسی در فرشهای موزه آستان قدس رضوی
دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی(2015-08-26)
^رضوان احمدی پیام
تصویر حضرت محمد ( ص ) در نگاره های جامع التواریخ
همایش بین المللی سیمای حضرت محمد(ص) در هنر(2015-05-06)
^رضوان احمدی پیام
اسما’ الهی در قالی های سجاده ای عصر صفوی
بازتاب حکمت اسلامی در هنر و معماری(2013-12-18)
^رضوان احمدی پیام
زيبايي شناسي نقش درخت در كاسه ها ي عهد سلجوقي
سركرده نسرين(تاریخ دفاع: 1394/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي ويژگي هاي شخصيت پردازي ايزد بانوان در متون كهن و زنان اساطيري در شاهنامه
قنبري نسرين(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زيبايي شناسي نقش درخت در كاسه ها ي عهد سلجوقي
سركرده نسرين(تاریخ دفاع: 1394/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي ويژگي هاي شخصيت پردازي ايزد بانوان در متون كهن و زنان اساطيري در شاهنامه
قنبري نسرين(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرش‌های پیش از اسلام و منسوجاتی از خاور زمین
فرش‌های پیش از اسلام و منسوجاتی از خاور زمین

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
rezvan.a.p@semnan.ac.ir
(+98)2331535393

فرم تماس